Fra SKRAP til NYTT METALL

 

Image with visual parallax effect

 

Selskapet NordMetall

Nordmetall er et gjenvinningselskap som tar imot alle typer metaller fra private og bedrifter. Vi har lang erfaring med gjenvinning av alt som inneholder metaller. Metallene som vi tar imot blir bearbeidet og solgt via våre salgskanaler.

Kontakt oss for container over hele Norge – +47 90533301

 

Vi tar imot Jern og Metaller.

Vi setter ut og henter container.

Image with visual parallax effect